Keith Micinski   •   (574) 340-1324   •   kmicinski@me.com